KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

„ IX Integracyjnych, Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Osób Niepełnosprawnych w Szachach” – Pszczew 23-28.09.2019r.

 

CEL.

Wyłonienie mistrzów Województwa Lubuskiego Osób Niepełnosprawnych w Szachach Stowarzyszenia „Idea”.na 2019r.

Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport.

Umożliwienie udziału w zawodach szczególnie osobom  niepełnosprawnym.

 

  FINANSOWANIE.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków PFRON w Zielonej Górze.

Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin

z 1% podatku od osób fizycznych.

Odpłatności samych uczestników za pobyt i udział w zawodach.

  

 UCZESTNICY  TURNIEJU.

W turnieju uczestniczą  osoby niepełnosprawne i sprawne do 15% uczestników. O przyjęciu do mistrzostw zadecyduje kolejność zgłoszeń.  Jednak w pierwszej kolejności zapewnia się miejsce na liście startowej zawodnikom z Województwa Lubuskiego, a następnie zawodnikom spoza Woj. Lub. wg kolejności zgłoszeń. Ustala się 54 osobowy limit miejsc w mistrzostwach z dofinansowaniem przez „Idee”.

   

KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.

Turniej szachowy – system szwajcarski, rozgrywany na dystansie 11 rund z tempem 59 minut na partię dla zawodnika. Rozgrywki będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. W turnieju będę obowiązywać aktualne przepisy kodeksu FIDE i PZSzach..  Obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

  

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

Za pierwsze miejsce nagroda w formie bonu wartości 1.500,- zł ( netto).

Z uwagi, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki zabroniło w kosztach zawodów uwzględniać nagrody pieniężne dla zawodników - organizator postanawia, że nagrody będą w formie atrakcyjnych i praktycznych kart upominkowych do zrealizowania w sklepach. Karty upominkowe otrzyma około  20% zawodników. Ponadto zostanie rozlosowanych 25 nagród rzeczowych. Pula kart upominkowych oraz nagród rzeczowych przy udziale 54 osób wyniesie 7.500,- zł. W przypadku mniejszej ilości zawodników niż 54 osób wartość nagród zostanie proporcjonalnie obniżona. Informacja o ostatecznej wysokości puli nagród zostanie podana  do 1 września br. na stronie internetowej www.Chessarbiter.com

  

MIEJSCE I TERMIN.

Ośrodek Wypoczynkowy „KARINA” 66-300 Pszczew ul. Orli Kąt 15  tel. 95 749 10 71 www.o-karina.pl. Termin zawodów 23-28.09.2019r. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14,00 ( w dniu przyjazdu tj. 23 września br.).

 

 WARUNKI UDZIAŁU.

Impreza limitowana dla 54 osób  z dofinansowaniem z otrzymanych środków finansowych.

Organizator  pobiera odpłatności od 54 osób (niniejsze ustalenie dotyczy tylko Członków PCSzN „Idea”) po  345,- zł.. Osoby nie należące do PCSzN „Idea” wpłacają 490,- zł.

Zawodnicy przyjęci ponad limit 54 osób wpłacają 586,- zł  + 110,-zł wpisowe.

Osoby towarzyszące, wolontariusze, opiekunowie wpłacają 586,- zł.(dot. członków „Idei) pozostali wpłacają 636,- zł.

Zawodnicy nie korzystający z wyżywienia i zakwaterowania w O.W. „Karina” wpłacają wpisowe w kwocie 110,- zł.

Rezygnacja zawodnika, osoby towarzyszącej z udziału w imprezie po  terminie 10.09.2019r . spowoduje wykreślenia z turnieju, z jednoczesną utratą 100% dokonanej wpłaty za udział w turnieju

     Należność za udział w zawodach  prosimy wpłacać w terminie do 20.08.2019r.  

na konto PCSzN „Idea: w PKO BP O/ Świebodzin

nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.

Wpłaty wniesione po oznaczonym wyżej  terminie skutkują dodatkową opłatą w wysokości 100,- zł.

    ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesłać  listem pocztowym na adres: Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” os. Kopernika 99 kod 66-200 Świebodzin lub e-mail:kozicz@poczta.wp.pl w terminie do 20 sierpnia 2019rWzgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu (obowiązkowo) i czy osoba jest niepełnosprawna.

 

     INNE USTALENIA

Członkowie PCSzN „Idea” powinni mieć opłacone składki łącznie z 2019r.

  

 UWAGI KOŃCOWE

Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zapewnia organizator.

W ramach pobytu organizator zapewnia noclegi od 23/24.09.br. do 27/28.09.br., trzy posiłki dziennie śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane  ( od kolacji w dniu 23.09.br. od godz.18,  do obiadu, w dniu 28.09.br..

Rozkład zakwaterowania: 18 pokoi typu studio po 2 osoby w pokoju (ze wspólną łazienką), pozostałe pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami , ale zakwaterowanie po 2 osoby w pokoju.

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane  z udziałem w turnieju.

Obowiązki animatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmuje Andrzej Kozicz telefon komórkowy nr   603 196 498, a sędziowskie Maciej Skocz – Gorzów Wlkp. – sędzia klasy państwowej.

O.W. „Karina”   nie posiada windy osobowej w budynku. Obiekt położony jest w cichej i spokojnej okolicy, w lesie  nad jeziorem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego komunikatu i jego ostateczną    interpretację  Zapraszamy do udziału w mistrzostwach.

 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

 oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników i osób towarzyszących dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników dla celów promocji i reklamy. działań organizatora.

Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin

a

 

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego

 

 b

 

c

 

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI WARSZAWA